Daň z převodu nemovitostí při jejich výměně na základě kupních smluv

Vydáno: 4 minuty čtení
Daň z převodu nemovitostí při jejich výměně na základě kupních smluv
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2011, čj. 2 Afs 2