Osvobození od daně z příjmů při prodeji bytu

Vydáno: 4 minuty čtení
Osvobození od daně z příjmů při prodeji bytu
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. dubna 2011, čj. 2 Afs 20/2011-77, www.nssoud.cz

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů