Absolutně neplatná smlouva a její dopady na daň z příjmů

Vydáno: 4 minuty čtení
Absolutně neplatná smlouva a její dopady na daň z příjmů
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2011, čj. 9 A