K dodání zboží osvobozeného od DPH do jiného členského státu EU

Vydáno: 6 minut čtení
K dodání zboží osvobozeného od DPH do jiného členského státu EU
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. července 2010, čj. 8 Afs 14/2010-195, www.nssoud.cz
K předpisům:
-