Souběžné příjmy a vybrané skupiny zaměstnanců ve zdravotním pojištění v roce 2021

Vydáno: 11 minut čtení

Ve zdravotním pojištění platí u souběžných příjmů značně specifické podmínky, kdy je především důležité, zda musí být při odvodu pojistného zaměstnavatelem dodržen minimální vyměřovací základ. Dále musí zaměstnavatel správně vyhodnotit, který příjem odvodu pojistného podléhá, a který nikoli.

Souběžné příjmy a vybrané skupiny zaměstnanců ve zdravotním pojištění v roce 2021
Ing.
Antonín
Daněk
Placení pojistného podléhají ve zdravotním pojištění příjmy zaměstnance zakládající účast na zdravotním pojištění. Pojistné tak odvádí zaměstnavatel z následujících příjmů:
z příjmů zdaňovaných podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, typicky u zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy nebo z příjmů charakteru funkčních požitků,
z příjmu alespoň 3 500 Kč u osob vyjmenovaných v § 5 písm. a) v bodech 4.–6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), kdy se především jedná o osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti;
z příjmu převyšujícího 10 000 Kč u dohody o provedení prác