Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Vydáno: 7 minut čtení

V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. Zvířata jsou zahrnuta v obou těchto skupinách. Zaměříme se na mladá zvířata, která jsou součástí zásob v rámci oběžných aktiv, na jejich umístění v rozvaze i na jejich oceňování a účtování.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v rámci zásob v rozvaze
V rozvaze
v plném rozsahu,
kterou sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky, je (jako v jediné ze tří možných rozvah v současné době v našich podmínkách závazně sestavovaných) na samostatném řádku uvedena položka
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=15502.jpg
V rozvaze
ve zkráceném rozsahu, kterou sestavují malé účetní jednotky bez povinnosti auditu
, jsou vykazovány veškeré zásoby v jedin