Novela zákona o obchodních korporacích k 1. 1. 2021 - 1. část

Vydáno: 18 minut čtení

Dne 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb. ). Zákon nepřináší žádnou stěžejní novinku, nicméně upřesňuje a částečně také přepracovává pravidla v řadě oblastí. Z pohledu „ekonomické sféry“ jsou některé úpravy pro praxi podstatné. Postupně se formou výkladu a praktických příkladů v jednotlivých dílech seznámíme s novelizovanými podmínkami pro výplatu podílů na zisku a z jiných vlastních zdrojů, poskytování záloh na podíly na zisku, se změnami ve zprávě o vztazích a s novinkami v oblasti ukládání údajů účetní závěrky do sbírky listin.

Novela zákona o obchodních korporacích k 1. 1. 2021 – 1. část
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Rozhodnutí valné hromady jako základní předpoklad výplaty podílu na zisku
Rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, případně přijetí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady (u jednočlenných společností) předchází povinnost schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Na základě ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), se podíl na zisku stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní
korporace
.
K tomu se váží otázky:
a)
V jakém období se má konat schvalující valná hromada?
I nadále platí pravidlo, podle kterého jednatel nebo představenstvo musí svolat valnou hromadu za účelem schválení účetní závěrky za uplynulé účetní období do 6 měsíců od rozvahového dne.
b)
V jakém období má být zisk rozdělen?
Pro větší právní jistotu a v souladu s aktuální judikaturou zákon přímo stanoví, že na základě schválené účetní závěrky je možné rozdělit zisk do konce účetního období následujícího po účetním období účetní závěrky. Nejsou vyloučena opakovaná rozdělení již schváleného zisku v průběhu celého účetního období (§ 34 odst. 1 ZOK).
c)
Kdo je příjemcem podílu na zisku?
Podíly na zisku jsou rozdělovány primárně společníkům společnosti (členům obchodní
korporace
), jiné osoby se pak mohou podílet na zisku a na ostatních vlastních zdrojích pouze v případě, kdy toto připouští společenská smlouva. Znění společenské smlouvy není možné nahradit pouhým hlasováním na valné hromadě.
d)