Sazby DPH u služeb

Vydáno: 16 minut čtení

Novelou zákona o DPH , který je součástí zákona č. 256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se přesunou, a to s účinností od 1. 5. 2020, některé služby z dosavadní základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. V následujícím článku je nejprve shrnuto základní vymezení sazeb daně a návazně obecná pravidla pro stanovení sazeb DPH u služeb. V dalším textu jsou podrobněji vymezeny aktuálně platné sazby daně u služeb, včetně sazeb daně pro stavební a montážní práce a upozorněno na změny sazeb daně u služeb, které budou provedeny s účinností od 1. 5. 2020. V závěrečně části textu jsou shrnuta pravidlo pro možnost požádat o závazně posouzení sazby daně u služeb.

Sazby DPH u služeb
Ing.
Václav
Benda
Podle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jsou uplatňovány v České republice tři sazby daně. Vedle základní sazby daně ve výši 21 %, jsou využívány dvě snížené sazby daně, a to první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. U služeb se obecně uplatňuje podle § 47 odst. 4 zákona o DPH základní sazba daně ve výši 21 %, s výjimkou služeb uvedených v přílohách č. 2 a č. 2a k zákonu o DPH. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %) a u služeb uvedených v příloze č. 2a, která byla do zákona o DPH doplněna novelou provedenou zákonem č. 6/2019 Sb. s účinností od 1. 2. 2019, se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
 
Základní vymezení sazeb daně
Základní sazba daně je od 1. 1. 2015 stanovena podle § 47 odst. 1 zákona o DPH ve výši 21 %. Vedle této základní sazby daně se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2015 nezměnilo a platí tedy i v roce 2019 a bude platit také v roce 2020. Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní