Znáte zkratky dodacích položek INCOTERMS na přijatých fakturách? Otestujte se!

Vydáno: 10 minut čtení

Dodací podmínky INCOTERMS vznikly přibližně před osmdesáti lety se záměrem odstranit nejednotný náhled obchodních zákoníků různých zemí do kupních smluv. Jejich odlišnosti potom vedly ke sporům ohledně odpovědnosti za řádný způsob dodávky a zajištění přepravy mezi prodávajícím a kupujícím. Nyní jsou standardně obsahem kupních smluv v mezinárodním obchodu, avšak jejich využití se rozšířilo i do obchodu tuzemského.

Znáte zkratky dodacích položek INCOTERMS na přijatých fakturách? Otestujte se!
Ing.
Vladimír
Zdražil
Velmi často vidíme na objednávce a faktuře při standardním tuzemském zdanitelném plnění nápis Ex Works Jaroměř apod., což má samozřejmě pro obě smluvní strany jednoznačný význam prolínající se do hned několika oblastí firmy – skladového hospodářství, účetnictví, fakturace a daní. Z výše uvedeného vyplývá obecný závěr, že konkrétní doložka
INCOTERMS
použitá v kupní smlouvě může být charakterizována jako návod na správné zajištění přepravy ze strany přepravce a rozdělení odpovědnosti za řádný průběh přepravy mezi prodávajícího a kupujícího.
Ještě důležitější je přitom odkaz na doložku
INCOTERMS
s jejím přesným určením u dovozních operací. Tedy u transakcí, kdy se realizuje zbožový obchod s původem ve třetí zemi a dokončením v tuzemsku. Dovozní operace se završí vyměřením a zaplacením cla a vypočítáním DPH z dovozu. Jde o transakce, kde o dodací paritě
INCOTERMS
zpravidla rozhoduje obchodník specializující se na nákup zboží či materiálu ze třetí země a ve spolupráci s jednou či více přepravních společností nastavují nejvhodnější dodací podmínku.