Ochranné známky podle nové legislativy

Vydáno: 6 minut čtení

Novela č. 286/2018 Sb. zákona č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, která podstatným způsobem změnila stávající legislativní nastavení ochranných známek v souladu s evropskými předpisy, je v účinnosti od 1. 1. 2019. Hned první měsíce užívání nového předpisu ukazují, že se novinky, které přináší, ujímají. Pojďme si projít některé nejzásadnější změny.

Ochranné známky podle nové legislativy
Mgr.
Marek
Martinka
Ochranná známka je právní nástroj poskytující ochranu obchodnímu označení. Dosud bylo možné takto chránit především název či logo. S jinými typy známek byla často potíž, protože zákon požadoval k zápisu do rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví grafickou znázornitelnost, což zejména u pachových či zvukových známe