Přechod na paušální výdaje

Vydáno: 21 minut čtení

V souvislosti se změnou limitní výše paušálních výdajů ve prospěch poplatníka daně z příjmů fyzických osob na základě novely zákona o daních z příjmů , obsažené v „daňovém balíčku“ pod číslem 80/2019 Sb. bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele, kteří v návaznosti na dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešli v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci a kteří v důsledku novely ZDP se navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. Proto se v článku zamyslíme nad důsledky tohoto rozhodnutí podnikatelů.

Přechod na paušální výdaje
Ing.
Ivan
Macháček
 
Principy uplatnění paušálních výdajů
Ve smyslu znění § 7 odst. 7 ZDP může uplatnit paušální výdaje, tj. výdaje stanovené procentem z příjmů, poplatník s příjmy podle . Paušální výdaje lze dále uplatnit
u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP a u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP
.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a § 7odst. 2 ZDP anebo s příjmy dle § 9 resp. § 10 odst. 1 písm. a) ZDP se může kdykoliv rozhodnout, a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit výdaje procentem z příjmů. Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější.
Pokud
poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho z druhu příjmů
dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP,
musí
podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP
uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) ZDP a § 7 odst. 2 ZDP
, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.
Pokud však má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle