Konec sporů o souběh výkonu funkcí?

Vydáno: 10 minut čtení

Když dne 11. 4. 2018 vynesl velký senát Nejvyššího soudu České republiky rozsudek sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ve věci sporu bývalého generálního ředitele společnosti PROFIMONT, s. r. o., s insolvenčním správcem této společnosti, ozývaly se hlasy, že spory o přípustnost souběhu funkcí jsou snad definitivně vyřešeny. Soudní rozhodnutí však v mnoha ohledech praxi dále komplikuje.

Konec sporů o souběh výkonu funkcí?
Mgr.
Marek
Martinka
 
Co je to souběh funkcí?
Souběhem funkcí je v civilním právu míněna situace, kdy jeden člověk zastává funkci člena orgánu
korporace
a zároveň je zaměstnancem u téže obchodní
korporace
. Právní teorie rozlišuje mezi tzv. nepravým souběhem funkcí a pravým souběhem. Jako nepravý souběh se označuje výkon zaměstnaneckého poměru, jehož náplň práce je odlišná od obsahu výkonu funkce statutárního orgánu. Jinými slovy jde o pracovní pozici, která nijak nenaplňuje znaky obchodního vedení zaměstnavatele, k čemuž například dochází u technického pracovníka. Pravým souběhem je pak výkon pracovní pozice, která má v popisu obchodní vedení, typicky tedy u generálního ředitele či jiného člena managementu. Zatímco nepravý souběh je považován za legitimní, doposud tomu tak nebylo u souběhu pravého.
 
Dosavadní soudní praxe
Vzhledem k tomu, že text zákona č. 90/2012 Sb., o obc