Bezúročná zápůjčka synovi v daních z příjmů

Vydáno: 4 minuty čtení

Otec chce půjčit svému synovi 500 000 Kč na koupi bytu, což bude zhruba polovina kupní ceny, a to asi na 10 let. Může být tato půjčka bezúročná nebo je nutné stanovit mezi osobami blízkými na trhu obvyklý úrok? Jaké kdo z nich bude mít případně povinnosti k dani z příjmů a musí být smlouva o půjčce uzavřena písemně?

Bezúročná zápůjčka synovi v daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
Upřesněme, že smlouvu o půjčce již od roku 2014 v „novém“ občanském zákoníku – zákon č.