Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec má příjmy ze zaměstnání, vedle toho v letošním roce má příjmy z prodeje štěňat. Chovatel nepodniká, nemá živnostenský list, je to jeho koníček. Příjem z prodeje jednoho štěněte je vyšší než 20 000 Kč, zdaňuje tedy podle § 10 zákona o daních z příjmu . Z toho důvodu bude podávat daňové přiznání na příjmy ze zaměstnání a příjmy ostatní. Může k příjmům z prodeje štěňat uplatnit paušální výdaj 60 % nebo lze uplatnit pouze skutečné výdaje?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Provozuje-li chov psů poplatník fyzická osoba soustavně za účelem dosažení zisku, a to na základě živnostenského listu, může uplatnit výdaje paušální částkou ve výši 60 % z dosažených příjmů, maximálně do výše 1 200 000 Kč. Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obory činností náležející do živnosti volné, obsahuje pod číslem 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby). Dále pak příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v položce 5 stanoví obsah činnosti chov zvířat a jejich výcvik, jako živnosti volné. Jde o chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat. Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.
Jestliže však poplatník výše uvedenou činnost provozuje pouze nahodile (chová psa a jednou v roce prodá štěňata), pak příjem z této činnosti je příjmem podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. U příjmů z této nahodilé příležitostné činnosti si poplatník do daňových výdajů může uplatnit doložené výdaje na dosažení příslušných příjmů. Podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona jsou příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů do výše 30 000 Kč za rok od daně z příjmů osvobozené.