Daň silniční: informace k daňovému přiznání za rok 2017

Vydáno: 11 minut čtení

V posledním letošním čísle DHK si stručně připomeneme základní informace týkající se daně silniční, co nového nastalo u této daně v roce 2017, základní informace související s podáním daňového přiznání (dále také „DAP“) za rok 2017 a platby daně a záloh.

Daň silniční: informace k daňovému přiznání za rok 2017
Mgr.
Václav
Pikal
je odborníkem na silniční daň
 
Novela zákona v roce rok 2017
Dne 3. 3. 2017 nabyl platnosti zákon č. 63/2017 Sb., kterým se měnil zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související zákony (dále novela). Novela byla uveřejněna v částce 21/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 1. 6. 2017 a týkala se také zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani silniční“).
V § 2 odst. 3 zákona o dani silniční došlo k formální úpravě vymezených vozidel. Vozidla vymezená v tomto ustanovení (nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR) jsou předmětem daně silniční vždy bez ohledu na skutečnost, zda jsou používána k podnikání, či nikoliv. Jedinou výjimkou, kdy tato vozidla nejsou předmětem daně silniční, je situace, kdy je vozidlo vyřaz