Dodržení minimálního vyměřovacího základu

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec současně podniká a jako OSVČ na „Přehledu“ prohlašuje, že samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů. Mzdová účetní tvrdí, že jí sdělil, že je jeho samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Zaměstnavatel to nemá doloženo písemně. Zaměstnanec je ve funkci jednatele s příjmem 2 499 Kč, dopočet do minimálního vyměřovacího základu prováděn nebyl.

Dodržení minimálního vyměřovacího základu