Poměrná část minima ve zdravotním pojištění

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 11. 5. 2017 přišla zaměstnankyně a podala výpověď ve zkušební době. Na výpovědi neuvedla, ke kterému dni. Razítko přijetí je 11. 5. 2017. Poté odešla domů. Tento den nepracovala ani minutu. Zaměstnavatel ukončil pracovní poměr chybně k 10. 5. 2017. Při kontrole podpory pracovního místa od Úřadu práce to bylo zaměstnavateli vytknuto s tím, že musí provést opravná opatření. Zaměstnavatel přistupuje k tomuto dni jako k neplacenému volnu.

Poměrná část minima ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Zaměstnání v měsíci květnu 2017 fakticky trvalo celkem 11 kalendářních dnů, tedy v období od 1. 5. do 11. 5. Co se týká oznamovací povinnosti, opravu v datu odhlášení lze provést prostřednictvím opravného kódu „Z“ s uvedením data 11. 5. 2017. Pokud činil vyměřovací základ za květen 2017 alespoň 3 903,22 Kč [(11 : 31) x 11 000], pak žádné další oznámení zaměstnavatel neprovádí a ani nepodává za květen 2017 opravný Přehled. Jeden den neplaceného volna nehraje v tomto případě roli. Pouze v situaci, kdyby byl vyměřovací základ nižší než 3 903,22 Kč, zaměstnavatel by provedl dopočet a doplatek pojistného do této poměrné části minima podle § 3 odst. 9 písm. a) a odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., v tomto případě již s potřebou podání opravného Přehledu a doplacení příslušného pojistného.