Hotovost v účetnictví

Vydáno: 9 minut čtení

S hotovostí se setkáváme v každé firmě, i když současný trend směřuje k omezování plateb v hotovosti. Jak je tedy v našich podmínkách stanoveno omezení plateb v hotovosti, kdo zpravidla ověřuje výši plateb v hotovosti a jaké jsou další povinnosti zaměstnance, kterému bylo nakládání s hotovostí svěřeno?

Hotovost v účetnictví
Ing.
Zdenka
Cardová,
účetní poradkyně
Na úvod si představíme účet firemních peněžních prostředků. Na tento účet se zaznamenává:
-
stav a pohyb peněžních prostředků v hotovosti na základě pokladních dokladů;
-
stav a pohyb šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (například poukázky na odběr zboží, služeb);
-
stav a pohyb cenin (například poštovní známky, kontrolní pásky určené ke značení lihu, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním; dále i poukázky na stravování při zajištění stravování prostřednictvím stravenek.
Peníze v hotovosti a ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely a také šeky vydané k použití se zaúčtují jako pohledávky za zaměstnanci, popřípadě společníky. Na analytických účtech se vede s