Minimální vyměřovací základ zaměstnance

Vydáno: 3 minuty čtení

Za jakých podmínek se provádí u zaměstnance dopočet do minimálního vyměřovacího základu?

Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Ing.
Antonín
Daněk
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnanc