Ukončení rodičovské dovolené a zúčtovaná odměna

Vydáno: 1 minuta čtení

Žena je v současnosti na rodičovské dovolené, ale do práce se vrátit nechce kvůli dítěti. Došlo k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní, že pracovní poměr bude ukončen dohodou ke dni skončení rodičovské dovolené. Do práce již nenastoupí. Nicméně její bývalý vedoucí ji chce, vzhledem k předchozím výborným vztahům a její kvalitní práci, kterou u společnosti před nástupem mateřské dovolené odvedla, vyplatit mimořádnou odměnu. Lze to prosím takto provést a jaký je správný postup vůči zdravotní pojišťovně?

Ukončení rodičovské dovolené a zúčtovaná odměna
Ing.
Antonín
Daněk
Z pohledu zdravotního pojištění je zapotřebí postupovat ze strany zaměstnavatele následovně:
1.
Ke dni ukončení pracovního poměru se použijí současně kódy „O“ a „U“.
2.
Mimořádná odměna podléhá povinnosti placení pojistného, i když bude zúčtována ještě do měsíce, ve kterém trvá pracovní poměr, nebo do měsíce, ve kterém již pracovní poměr trvat nebude (§ 3 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pokud by výše odměny nedosáhla 11 000 Kč, bude pojistné vždy odvedeno ze skutečné výše příjmu.
3.
Kdyby byla odměna zúčtována do měsíce, ve kterém již žena nebude zaměstnankyní, pak se na Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele připočte vyměřovací základ z titulu odměny včetně příslušné částky pojistného, žena však již do celkového počtu zaměstnanců započítána nebude.