Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 14. 7. 2017 byla pod č. 206/2017 ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti “), a některých dalších zákonů (dále jen „novela“). Novela byla přijata z více důvodů.

Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
JUDr.
Klára
Naušová,
je advokátkou, PKMK advokátní kancelář, s.r.o.
Těmito důvody jsou zejména potřeby aplikační praxe, nové právní předpisy1) a s tím související potřeba sjednocení terminologie, dalším důvodem jsou i závazky týkající se implementace práva Evropské unie.
Novela dopadá zejména do následujících oblastí:
a)
Agenturní zaměstnávání
b)
Plnění povinného podílu zaměstnávání
c)
Ostatní
 
Ad a): Agenturní zaměstnávání
Novela reaguje na problematiku tzv. zastřeného agenturního zaměstnávání. S ohledem na tuto skuteč