Nemoc zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec, jehož příjem na zkrácený pracovní úvazek nedosahuje minimální mzdy, doložil zaměstnavateli čestným prohlášením, že současně podniká a jako OSVČ platí alespoň minimální zálohy. Zaměstnanec byl nemocný po celé kalendářní měsíce březen a duben. Jak to bude s odvodem pojistného ze zaměstnání a s placením záloh v samostatné výdělečné činnosti?

Nemoc zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné
Pokud zaměstnanec nepracuje z důvodu nemoci nejméně jeden celý kalendářní měsíc, platí v této souvislosti pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění následující: