Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská

Vydáno: 4 minuty čtení

Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská Po poměrně dlouhých snahách o prosazení byl dne 19. 4. 2017 schválen zákon č. 148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“), zakotvující institut tzv. otcovské.

Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská
JUDr.
Klára
Naušová,
je advokátkou, PKMK advokátní kancelář, s.r.o.
 
Kdo má nárok na otcovskou: