Pronájem movitých a nemovitých věcí společníka jeho s. r. o.

Vydáno: 3 minuty čtení

Podnikající fyzická osoba s daňovou evidencí má v obchodním majetku věci movité i nemovité. Nyní končí s činností jako OSVČ a bude pokračovat s právní formou s. r. o. Pro potřeby s. r. o. jí ale hodlá společník některé movité (stroje) a nemovité věci pronajímat, aby si zajistil příjem nepodléhající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Je to možné, když bude i nadále drobně podnikat jako OSVČ (v jiné oblasti než jeho s. r. o.)?

Pronájem movitých a nemovitých věcí společníka jeho s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Je nasnadě, že pokud jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si podmínky výrazně jinak, než m