Auto zaměstnance na pracovní cestě - srovnání roku 2016 a 2017

Vydáno: 11 minut čtení

V článku si porovnáme podmínky pro uplatnění cestovních náhrad v roce 2016 a 2017 při použití auta zaměstnance k pracovní cestě u jeho zaměstnavatele.

Auto zaměstnance na pracovní cestě - srovnání roku 2016 a 2017
Ing.
Ivan
Macháček,
je daňovým poradcem
Použití automobilu zaměstnance k pracovní cestě podle zákoníku práce
Použitím automobilu zaměstnance k pracovní cestě se zabývá § 157 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Jsou zde rozlišeny dva případy použití automobilu zaměstnance s odlišným řešením cestovních náhrad. První případ vyplývá z odst. 2 tohoto ustanovení ZP.
V případě, že zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, pak zaměstnanci přísluší náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.
Druhý případ vyplývá z odst. 3 tohoto ustanovení ZP. Pokud zaměstnanec použije na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnut