Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona o DPH a o spotřebních daních

Vydáno: 2 minuty čtení

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel v návaznosti na opakující se dotazy ze strany dotčených subjektů 2. 3. 2017 na internetových stránkách Finanční správy ČR „Informaci k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, (dále jen „informace“).

Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze