Příjmy z dědictví a majetkového prospěchu z pohledu daně z příjmů

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku se budu blíže věnovat problematice zdanění příjmů z dědictví a z majetkového prospěchu z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Tyto příjmy patří do skupiny bezúplatných příjmů, jejichž správné zdanění přináší v praxi nejeden problém.

Příjmy z dědictví a majetkového prospěchu z pohledu daně z příjmů
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Nejdříve začněme problematikou zdanění příjmů z dědictví. Co se týká zdanění těchto příjmů, připomeňme, že zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. zrušilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a daňový režim dědictví přešel pod daň z příjmů a je tedy upraven ZDP. Výsledkem této nové úpravy je potom absolutní osvobození příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu, a to jak v případě fyzických osob - viz ustanovení § 4a písm. a) ZDP, tak i v případě právnických osob - viz § 19b odst. 1 písm. a) zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Příklad:
Podnikatel zdědil po svém otci dodávkový automobil Ford Transit, který bude dále používat při svém podnikání. Bez ohledu na další okolnosti jde o příjem, který je u zemědělského podnikatele osvobozený od daně a jako takový se nebude uvádět do daňového přiznání a poplatník (dědic) se nebude tímto příjmem nijak dále za