Stručně k daňovému přiznání k dani silniční za rok 2016

Vydáno: 10 minut čtení

Podání daňového přiznání k dani silniční je jednou z prvních povinností, se kterou se musí poplatníci v novém roce vypořádat, proto si stručně a přehledně zrekapitulujeme některé základní informace v souvislosti s podáním přiznání k dani silniční za rok 2016. Termín pro podání daňového přiznání je 31. 1. 2017.

Stručně k daňovému přiznání k dani silniční za rok 2016
Mgr.
Václav
Pikal
je odborníkem na silniční daň
 
Rekapitulace změn pro rok 2016
V zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, nebyla pro rok 2016 provedena žádná změna. Lze připomenout, že od roku 2016 jsou vydávány také registrační značky na přání. Přidělení takovéto registrační značky však nemá na problematiku daně silniční u poplatníka žádný vliv. Pro rok 2016 zůstávají v platnosti formuláře pro podání daňového přiznání (vzor č. 16) a přílohy k daňovému přiznání (vzor č. 15). Nové jsou Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 24) a Informační leták k dani silniční (vzor č. 21).
 
Předmět daně
 
a) Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů
Podle § 2 odst. 3 zákona o dani silniční jsou předmětem daně silniční vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Jedinou výjimkou,