Kamerové systémy při podnikání a ochraně provozoven

Vydáno: 12 minut čtení

Zcela specifickým problémem je instalace kamerových monitorovacích systémů se záznamem (dále také jen „kamerový systém“) na místech, která jsou veřejnosti přístupná. Jde zejména o taková místa, která veřejnost vyhledává k uspokojení svých sportovních, kulturních a společenských aktivit a samozřejmě i při nákupech v provozovnách obchodů. Tedy za situace, kdy člověk, fyzická osoba, očekává, že i na místě jinak veřejně přístupném bude mít alespoň přiměřenou míru soukromí, tedy alespoň takovou, která tomu kterému místu rozumně odpovídá.

Kamerové systémy při podnikání a ochraně provozoven
JUDr.
Václav
Bartík
JUDr.
Eva
Janečková
jsou odborníky na problematiku ochrany osobních údajů
Lze konstatovat, že toto očekávání je zcela oprávněné. Na druhou stranu lze nyní jen obtížně najít provozovnu, obchod nebo zařízení, kde bychom se s kamerovým sledováním nesetkali. Pro nasazení kamerového systému na místech veřejně přístupných neexistuje specifická pozitivní právní úprava, a je tedy třeba respektovat limity, které pro zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Tento zákon však představuje jen jeden aspekt kamerového sledování. Tím druhým je skutečnost, že prodejní prostory, obchodní provozovny všech možných typů bývají také pravidelně místem výkonu práce zaměstnanců.
To znamená, že při případné instalaci kamerového systému je třeba vzít v potaz také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník