Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

V DHK č. 18/2016 na straně 14 jsme upozornili na Informaci k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy 9. srpna 2016, v níž se mimo jiné praví: Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016
das
Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Zm