Zdravotní pojištění v roce 2021

Vydáno: 10 minut čtení

Rok 2021 přináší několik změn v oblasti zdravotního pojištění. Nejzásadnější změnou pro OSVČ je zavedení možnosti volby režimu paušální daně. Význam této změny by více vynikl v době méně poznamenané opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Základní pravidla, která od 1. 1. 2021 mají být platná pro vstup do paušálního režimu OSVČ, budou řešena v samostatné kapitole. Na úvod však popíšeme parametrické změny a další kapitolu budeme věnovat zbývajícím legislativním změnám platným od ledna 2021 s výhledem na očekávané změny v dalším období.

Zdravotní pojištění v roce 2021
Mgr.
Tomáš
Červinka
 
Parametrické změny
 
Průměrná mzda a minimum OSVČ
Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. stanovilo základní parametry pro výpočet průměrné mzdy, ze které se počítají minimální odvody OSVČ. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 činí 34 766 Kč (dosavadní výše byla 32 510 Kč) a přepočítací koeficient činí 1,0194 (předchozí výše byla 1,0715). Průměrná mzda pro rok 2021 bude činit 35 441 Kč (pro rok 2020 šlo o 34 835 Kč). Z toho vypočtený minimální roční vyměřovací základ OSVČ za rok 2021 bude 212 646 Kč (za rok 2020 jde o 209 010 Kč) a minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2021 je 17 720,50 Kč (v roce 2020 šlo o 17 417,50 Kč).
Z výše popsaných čísel je pro OSVČ klíčové stanovení minimální měsíční zálohy a ročního pojistného. Minimální záloha OSVČ v roce 2021 bude
2 393 Kč
(oproti částce 2 352 Kč platné pro rok