Členka zastupitelstva a zdravotní pojištění

Vydáno: 1 minuta čtení

Členka zastupitelstva není nikde zaměstnána, obec jí strhává zdravotní pojištění z minimální mzdy. Dne 31. 5. 2016 porodila dítě, a jelikož nemá zaměstnavatele, nemá nárok na mateřskou a bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek ode dne porodu. Bude stát plátcem zdravotního pojištění za květen, nebo až za červen? Má obec opět strhnout zdravotní pojištění za květen z minimální mzdy?

Členka zastupitelstva a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
U členky zastupitelstva bude rozhodující, od kterého dne bude dle rozhodnutí Úřadu práce pobírat rodičovský příspěvek. Pokud by to bylo skutečně od 31. 5. 2016, pak muselo být za květen odvedeno pojistné z vyměřovacího základu 9 580,64 Kč [(30: 31) x 9 900] v částce 1 294 Kč. Jeden den „státní kategorie“ v květnu sníží totiž minimální vyměřovací základ na poměrnou část, takže bude o ten jeden den nižší než minimum 9 900 Kč. Od června se odvádí pojistné ze skutečně dosaženého příjmu, neboť pro tuto osobu neplatí minimum podle § 3 odst. 8 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb.