Dokončená jednotka v nedokončeném bytovém domě

Vydáno: 5 minut čtení

V lednu 2015 bylo stavebníky podáno daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na stavebním pozemku, spoluvlastnický podíl na zbylé části pozemku, která přesahovala výměru stavebního pozemku, a spoluvlastnický podíl na jiném pozemku, který bude užíván s jednotkami v domě. V prosinci 2015 bylo předáno šest dokončených samostatných jednotek, přesněji šest bytů v jednom ze dvou vchodů bytového domu. Při předávání bytů novým vlastníkům bylo řečeno, že do doby, než bude dokončeno všech 12 bytů, není třeba podávat nové daňové přiznání za předaný byt, ani za spoluvlastnické podíly na pozemcích. V květnu 2016 všech 12 spoluvlastníků zaplatilo daň z nemovitých věcí pouze za spoluvlastnické podíly na pozemcích, tedy jako v roce 2015. V následujících měsících vlastníci šesti dokončených bytů obdrželi z finančního úřadu výzvu k podání daňového přiznání k dani z nemovitých na zdaňovací období roku 2016. Kde došlo k pochybení?

Dokončená jednotka v nedokončeném bytovém domě
Ing.
Anna
Teklá
Zákon o dani z nemovitých věcí byl dne 5. 2. 2015 novelizován zákonem č. 23/2015