Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Vydáno: 5 minut čtení

Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách 16. 8. 2016 pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, z jehož textu citujeme: S účinností od 29. července 2016 byla přijata právní úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Vzhledem ke skutečnosti, že mezi příslušenství daně ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), patří i pokuty, bude se na prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení aplikovat obecná právní úprava individuálního promíjení příslušenství daně upravená v § 259 a § 259c daňového řádu .

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
das
Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH v návaznosti na příslušná ustanovení daňového řádu.
Pokutou za nepodání kontrolního hlášení se pro účely tohoto pokynu rozumí pokuta vzniklá dle