Neplacené volno po rodičovské a OSVČ

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnankyni po ukončení rodičovské dovolené poskytl zaměstnavatel neplacené volno a po tuto dobu celodenně osobně a řádně pečuje o jedno dítě do sedmi let věku. Zaměstnavatel ji přihlásí u zdravotní pojišťovny kódem „L“ počínaje datem, od kterého zákonné podmínky splňuje. Ještě v období poskytnutého neplaceného volna se zaměstnankyně rozhodla pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Musí platit v podnikatelské činnosti zálohy na pojistné?

Neplacené volno po rodičovské a OSVČ
Ing.
Antonín
Daněk
Zaměstnavatel zaměstnankyni odhlásí kódem „T“ ke dni předcházejícímu dni, ve kterém zaměstnankyně začne podnikat, neboť od tohoto data za ni přestává platit pojistné stát (bude vykazovat příjmy). Skutečnost, že zaměstnankyně začíná s podnikatelskou činností, však musí svému zaměstnavateli sdělit. Pokud mu tuto informaci nepodá, musí ukončení „státní kategorie“ oznámit zdravotní pojišťovně osobně, resp. tato kategorie bude automaticky ukončena přihlášením ženy jako OSVČ. Jsou-li ze strany zaměstnankyně na základě již dříve vystaveného čestného prohlášení nadále splněny podmínky celodenní osobní a řádné péče ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., nebude zaměstnavatel platit v případě poskytnutého neplaceného volna žádné pojistné, neboli nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.
V souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti se tedy zaměstnankyně přihlásí u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná, případně lze tuto povinnost splnit i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Placení záloh se bude odvíjet od toho, která činnost bude zvolena jako hlavní zdroj příjmů. Bude-li hlavním zdrojem příjmů samostatná výdělečná činnost, bude nutností platit alespoň minimální zálohy (žena nebude ve „státní kategorii“), v opačném případě se zálohy platit nemusí.