Dotazy a odpovědi: Svědecká výpověď

Vydáno: 4 minuty čtení

Správní orgán zahájil řízení s obchodní společností za porušení právních povinností v reklamní činnosti. Tento případ se netýká zaměstnance zmíněné společnosti, ten byl ale pozván jako svědek z důvodu doplnění některých skutečností důležitých pro další postup úřadu. Jaké postihy hrozí svědkovi, pokud se nedostaví ke svědecké výpovědi, jaké jsou jeho další povinnosti a práva. Jak musí ve vztahu ke svědkovi postupovat správní orgán, co je třeba učinit ve vztahu k účastníkovi řízení?

Svědecká výpověď
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Problematiku týkající se povinností svědka, a to ve vazbě na správní řízení upravuje