Dotazy a odpovědi: Reklama na elektronické cigarety a prodej elektronických cigaret

Vydáno: 3 minuty čtení

Vzhledem k tomu, že návykové látky mají velmi škodlivé účinky na lidské zdraví, je nutné věnovat zvýšenou pozornost reklamě a prodeji tabákových výrobků včetně elektronických cigaret. Lze se stručně zmínit o této problematice (jaká je například praxe v oblasti reklamy a prodeje elektronických cigaret a lze v této oblasti vůbec provozovat živnost, o jaký předmět podnikání by v kladném případě šlo?

Reklama na elektronické cigarety a prodej elektronických cigaret
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Elektronickou cigaretu definuje zákon o potravinách jako výrobek použitý pro užívání výparů s obsahem nikotinu nebo jiných výparů. Elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná (pomocí náhradní náplně či nádržky) nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových zásobníků.
Tekuté náplně do elektronických cigaret (e-liquidy) je třeba posuzovat jako chemické směsi, jež mohou být potencionálním nebezpečím, a to ve vazbě na nebezpečné vlastnosti a obsah složek ve směsi.
Na náplně s obsahem nikotinu lze v obecné rovině hledět jako na nebezpečné chemické směsi, neboť nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. Klasifikace tekutých náplní pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi. Vzhledem k tomu, že nikotin je toxickou látkou a má zvlášť škodlivý vliv na lidské zdraví, je nezbytné prodeji elektronických cigaret s náplněmi nebo prodeji náplní samotných s obsahem nikotinu věnovat velkou pozornost. Stanovisko k této problematice proto vyplývá z jednání zástupců všech zainteresovaných institucí, včetně ústředních orgánů státní správy.
Bude-li obsah nikotinu v náplni nižší než cca 1 % hm. (11 mg/ml), je dostačující pro prodej takového výrobku živnost ohlašovací volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“. Do obsahové náplně uvedené činnosti spadají mimo jiné činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod).
V případě, že obsah nikotinu bude vyšší než cca 1 % hm., lze prodej uskutečňovat na podkladě živnostenského oprávnění k provozování živnosti ohlašovací vázané v předmětu podnikání „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“, a to podle živnostenského zákona.
Elektronické cigarety s náplněmi nebo samotné náplně obsahující nikotin, které jsou klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi ve stanovených kategoriích, musí být řádně označeny v souladu s příslušným evropským nařízením [nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP; jedná se o použití výstražných symbolů, příslušných vět a signálních slov] Prodejce musí mít k nahlédnutí bezpečnostní list k e-liquidu, který je klasifikován jako nebezpečný.