Změna v osvobození od daně ze staveb a jednotek vytápěných biomasou

Vydáno: 5 minut čtení

V roce 2014 jsem při rekonstrukci rodinného domu zrušil kotel na uhlí a nahradil ho kotlem na biomasu. Topíme pouze dřevěnými peletkami. V daňovém přiznání na rok 2015 jsem uplatnil osvobození od daně z nemovitostí. V roce 2015 jsem tutéž změnu topení (výměna kotle na uhlí za kotel na biomasu) provedl v domě rodičů. Osvobození od daně ze staveb rodiče uplatnili v daňovém přiznání na rok 2016, avšak finanční úřad nárok na osvobození neakceptoval. Na složence je daň z nemovitých věcí na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015, tedy jakoby ke změně topení nedošlo. Znamená to, že tento druh osvobození byl zrušen?

Změna v osvobození od daně ze staveb a jednotek vytápěných biomasou
Ing.
Anna
Teklá
Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle ust. § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338//1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zrušeno nebylo, došlo ale k jeho částečnému omezení. K 1. 1. 2016 byl zákon o dani z nem