Jak koupit nemovitost?

Vydáno: 12 minut čtení

V poslední části seriálu věnovanému koupi nemovitostí se budeme věnovat především kupní smlouvě na nemovitost, ale řekneme si rovněž, že to rozhodně není jediný způsob, jak nabytí nemovitosti realizovat.

Jak koupit nemovitost?
Mgr.
Michaela
Křížková,
advokátka a. k. Švehlík & Mikuláš, advokáti s.r.o., která je součástí poradenské skupiny SAMAK
Bc.
Lenka
Rigo,
daňová poradkyně kanceláře SAMAK TAX s.r.o., která je součástí poradenské skupiny SAMAK
 
Kupní smlouva
Forma
Nejčastějším způsobem, jak nabýt nemovitost, je uzavřít kupní smlouvu. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) požaduje stejně jako občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“) písemnou formu. NOZ nevyžaduje, aby kupní smlouva, kterou se nemovitost převádí, měla ke své platnosti ověřené podpisy prodávajícího a kupujícího. Vzhledem k tomu, že je třeba zápis převodu nemovitosti do katastru nemovitostí k tomu, aby přešlo vlastnické právo z prod&aac