Stručně i prakticky k příkazní smlouvě

Vydáno: 8 minut čtení

Příkazní smlouva je vedle smlouvy o zprostředkování, komisi, zasilatelství a obchodním zastoupení jednou ze smluv příkazního typu, jejíž úprava je obsažena v občanském zákoníku v ustanovení § 2430 a násl. Rekodifikací soukromého práva tak došlo k odstranění duplicitní úpravy, podle které smlouvu příkazní upravoval občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. ) a smlouvu mandátní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb. ).

Stručně i prakticky k příkazní smlouvě
JUDr.
Eva
Benešová,
LL. M.,
advokátka v Nezkusilová - Benešová, advokátní kancelář,
Mgr.
Azra
Bećirović,
advokátka
Úprava tohoto smluvního typu je tedy od 1.1.2014 jednotná a platí jak na právní vztahy mezi podnikateli, tak i na právní vztahy mimo podnikatelskou veřejnost.
I přesto, že novým občanským zákoníkem se řídíme více než dva roky, často se na nás obrací klienti s dotazem, jaký je rozdíl mezi příkazní a mandátní sm