Neúčtující plátce musí přiznávat DPH již u záloh předem

Vydáno: 4 minuty čtení

Je možné, aby OSVČ - plátce, který vede daňovou evidenci, u přijatých zálohových plateb neuplatňoval DPH na výstupu, ale jednoduše ji přiznal jednorázově až při uskutečnění zdanitelného plnění (tj. při dodání)?

Neúčtující plátce musí přiznávat DPH již u záloh předem
Ing.
Martin
Děrgel
Možné to není, protože již s koncem roku 2012 definitivně skončila možnost neúčtujících plátců DPH přiznávat DPH na výstupu až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na dřívější pla