Nový způsob zdaňování nemovitých věcí zařazených v obchodním majetku podnikatele

Vydáno: 5 minut čtení

Byt a dvě nebytové jednotky nacházející se v obytném domě jsou zapsány v obchodním majetku podnikatele, jehož podnikáním je obchodní činnost. V roce 2015 podnikatel přiznával všechny tři jednotky se základní sazbou daně 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. V dubnu 2016 obdržel z finančního úřadu výzvu k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016. Využití jednotek se oproti minulému roku nezměnilo, tj. v bytě se nadále bydlí a nebytové prostory pořízené pro podnikání jsou stále prázdné. Nebytové jednotky byly dokončené již v roce 2014, podnikatel pro ně nemá využití, ani je nepronajímá k podnikání, avšak má je zařazeny v obchodním majetku. Jak postupovat?

Nový způsob zdaňování nemovitých věcí zařazených v obchodním majetku podnikatele
Ing.
Anna
Teklá
Ve zdaňovacím období roku 2015 byla podnikatelem daň z nemovitých věcí přiznána správně. Podle ust. § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, se v roce 2015 k „ostatním zdanitelným jednotkám“ vztahovala základní sazba daně 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. Pod