Dotazy a odpovědi: Úprava zákona o regulaci reklamy

Vydáno: 4 minuty čtení

Reklamní činnost je častým předmětem legislativních úprav, platí tento stav také v současné době? Pokud ano, o jaké změny se v právní úpravě regulace reklamy jedná?

JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Dne 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů (v částce 22) publikován zákon č. 66/2017 Sb., kterým