Zrušení důchodového spoření: jaké jsou postupy a termíny?

Vydáno: 14 minut čtení

Zákonem č. 376/2015 Sb. dochází k ukončení důchodového spoření, zavedeného zákonem č. 426/2011 Sb. a zároveň ke zrušení zákona o důchodovém spoření s účinností od 1. ledna 2018 a zákona o pojistném na důchodové spoření s účinností od 1. ledna 2016. Důchodové spoření (II. pilíř důchodové reformy) spočívalo v tom, že penzijní společnosti shromažďovaly peněžní prostředky od účastníků formou placení pojistného na důchodové spoření, které činilo 5% z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.

Zrušení důchodového spoření: jaké jsou postupy a termíny?
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
Zaměstnanec - účastník důchodového spoření:
Plátcem pojistného na důchodové spoření zaměstnanců, kteří byli účastni důchodového spoření, byl zaměstnavatel. Sazba důchodového spoření 5% vypočtená z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění byla odváděna prostřednictvím zaměstnavatele příslušnému finančnímu úřadu, který pojistné převedl na účet důchodového fondu penzijní společnosti.
U zaměstnance se celková sazba 5% pojistného na důchodové spoření skládala ze dvou položek: 3% z vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění (s tím souviselo snížení sazby pojistného zaměstnance na důchodové pojištění z 6,5% na 3,5%) a z výše 2% z vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění, kterou hradil zaměstnanec navíc.
Zaměstnancům, kteří byli účastni důchodového spoření, se tak snižovala výše pojistného na důchodové pojištění z 6,5% na 3,5% z vyměřovacího základu - toto pojistné odváděl zaměstnavatel i nadále OSSZ.
OSVČ - účastník důchodového spoření:
U OSVČ se celková sazba 5% pojistného na důchodové spoření skládala rovněž ze dvou položek: 3% z vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění (s tím souviselo snížení sazby na důchodové pojištění z 28% na 25%) a z výše 2% z vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění, kterou hradil účastník důchodového spoření navíc ze svého.
 
Přehled sazeb pojistného v rámci I. a II. pilíře
Celková sazba na I. a II. pilíř účastníka důchodového spoření z vyměřovacího základu v roce 2013 až 2015