Daň silniční a vazba na daň z příjmů

Vydáno: 9 minut čtení

Daň silniční se platí při splnění zákonem daných podmínek ze silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (dále vozidla). Tato daň patří mezi daně majetkové, ale má však v některých aspektech poměrně úzkou vazbu na zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. V tomto článku se budu proto věnovat návaznosti zákona č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, na zákon o daních z příjmů .

Daň silniční a vazba na daň z příjmů
Mgr.
Václav
Pikal
je odborníkem na daň silniční
Zákon o daních z příjmů nemá přímou vazbu na daň silniční
Předmět daně je vymezen v § 2 zákona o dani silniční. Předmětem daně silniční jsou vozidla:
a)
registrovaná v České republice,
b)
provozovaná v České republice a
c)
používaná
-
poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů pr