Dotazy a odpovědi: Postih za šíření klamavé reklamy

Vydáno: 2 minuty čtení

V denním tisku byla opakovaně šířena reklama, která svým obsahem vzbuzovala dojem, že nabízený kosmetický přípravek vyléčí kožní onemocnění. Umožňuje platná právní úprava reklamní činnosti postih vydavatele novin, v nichž byla tato klamavá reklama šířena, příp. lze v tomto případě vůbec někoho postihnout?

Postih za šíření klamavé reklamy
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ