Optimalizace daně silniční: jak ji využít?

Vydáno: 9 minut čtení

Skutečnost, že vozidlo je předmětem daně silniční, ještě neznamená, že se z něho bude platit daň, případně, že daň se bude platit v plné výši, resp. ve výši, která vychází z plné sazby daně. V prvé řadě je třeba zmínit, že některá vozidla jsou od daně silniční osvobozena. Dalšími instituty, které sazbu daně, resp. daň, snižují, je snížení sazby daně a sleva na dani. Je tedy vhodné je využít a v rámci zákonných možností uplatnit.

Optimalizace daně silniční: jak ji využít?
Mgr.
Václav
Pikal
je odborníkem na daň silniční
Zákon však neumožňuje pokaždé nároky na případné snížení sazby daně silniční, které mohou z různých důvodů vznikat, kumulovat. V tomto článku proto stručně vymezíme vozidla, která jsou předmětem daně, vozidla od daně osvobozená, vozidla, u kterých je možné uplatnit slevu na dani a snížení sazby daně. Zákon však u starších vozidel ukládá povinnost zvýšení sazby daně.
 
Předmět daně silniční
Předmět daně silniční je vymezen v § 2 zákona č. 16/1993 sb., zákona o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Předmět daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která splňují současně následující podmínky:
-
jsou registrovaná v České republice,
-
provozovaná v České republice a