Nástup člena statutárního orgánu do funkce 29. 2. a zdravotní pojištění

Vydáno: 2 minuty čtení

Člen statutárního orgánu akciové společnosti nastoupí do funkce dne 29.2.2016, přičemž první odměna za výkon funkce bude zúčtována až do měsíce června 2016. Jaký bude postup?

Nástup člena statutárního orgánu do funkce 29. 2. a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
V měsíci únoru musí zaměstnavatel přihlédnout k tomu, zda musí být za 1 kalendářní den trvání zaměstnání dodržena poměrná část minimálního vyměřovacího základu, či nikoli. Za měsíc únor by se neplatilo žádné pojistné tehdy, pokud by člen statutárního orgánu:
-
byl současně zaměstnán v jiném zaměstnání a akciové společnosti by předložil potvrzení o tom, že tento zaměstnavatel za něj odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, nebo
-
současně podnikal jako OSVČ a platil by alespoň minimální zálohy, což by akciové společnosti doložil čestným prohlášením, nebo
-
patřil mezi osoby, pro které neplatí ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., což by akciové společnosti taktéž dokladoval.
Kdyby nebyla splněna ani jedna z těchto tří možností, muselo by být za měsíc únor odvedeno pojistné z poměrné části minima 341,37 Kč) v částce 47 Kč. Pokud by počínaje měsícem únor nebyl zajištěn odvod pojistného z minimálního vyměřovacího základu jiným zákonným způsobem, muselo by být za člena statutárního orgánu odvedeno příslušné (minimální) pojistné.
Z hlediska plnění oznamovací povinnosti bude osoba jako zaměstnanec přihlášena u zdravotní pojišťovny kódem „P“ k datu 29. 2.