Sleva na dani za umístění dítěte v roce 2016

Vydáno: 21 minut čtení

Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte vyplývá z § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů . Podmínky pro uplatnění této slevy jsou stanoveny v § 35bb a rozumí se tím sleva na dani související s umístěním vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Poprvé bylo možné uplatnit tuto slevu za zdaňovací období roku 2014 na základě zákona č. 247/2014 Sb. , o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon byl novelizován zákonem č. 127/2015 Sb. s účinností dnem jeho vyhlášení (4.6.2015), přičemž novela obsahuje i změnu ustanovení § 35bb a souvisejících ustanovení zákona o daních z příjmů , zabývajících se poskytnutím slevy na dani za umístění dítěte.

Sleva na dani za umístění dítěte v roce 2016
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
V článku III - přechodné ustanovení zákona č. 127/2015 Sb. se uvádí, že pro zdaňovací období započaté do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Změny v zákonu o daních z příjmů, vyplývající ze zákona č. 127/2015 Sb., se tedy použijí s účinností od 1.1.2016.
Základní principy poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., v aktuálním znění
-
Službou péče o dítě v dětské skupině se podle znění § 2 zákona č. 247/2014 Sb. ve znění zákona č. 127/2015 Sb. rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4 zákona, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
-
Poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče.
-
Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je:
a)
ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
b)