Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 - pokračování

Vydáno: 6 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 – pokračování
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
V návaznosti na příspěvek k publikovaným novelám zákona o daních z příjmů1) ke zdanění příjmů fyzických osob, který byl publikován ve FDÚB č. 4/20162), v tomto příspěvku přináším přehled dalších změn ve zdaňování příjmů fyzických osob, ke kterým došlo v dosavadním průběhu roku 2017.
Stejně jako v předchozím příspěvku je třeba upozornit na to, že se nejedná o vyčerpávající přehled novel